Hubungan cinta antara penyair Percy Shelley dan Mary Wollstonecraft Godwin menghasilkan penciptaan novel abadi, “Frankenstein; atau, The Modern Prometheus. “

Download Mary Shelley